mgr inż. Marek Popławski - asystent Katedra Inżynierii Komputerowej
gabinet 222a - KIK
email: marpop@moskit.ie.tu.koszalin.pl
Konsultacje: (w roku akademickim 2014/2015 - semestr letni)
Poniedziałek godz. 10:00 - 11:00